Vogelwacht Drogeham e.o

Het activiteitenoverzicht vindt u bij kopje Activiteiten 2020

Het laatste nieuws ziet u in rood bij kopje  Agenda en Nieuws

Geen filmavond 5 november 2020
Het bestuur heeft besloten ook de jaarlijkse filmavond op 5 november 2020 te schrappen. Het is een bijzonder jaar. Heel veel activiteiten mochten of konden door corona niet doorgaan. Heel jammer natuurlijk, maar gezondheid is belangrijk. Besmettingen kun je nooit uitsluiten, maar je moet de risico's niet opzoeken.  Hopelijk kunnen wij als vogelwacht volgend jaar weer gewoon onze mooie activiteiten houden. Het bestuur zal weer zijn best doen om leuke dingen voor jong en oud te organiseren. We hopen dat u/jij weer van de partij zult zijn. Heeft u ideeën, geef ze dan door aan de nieuwe secretaris, de heer Wietse Reitsma.
Zijn emailadres is: reitsma.wietse@gmail.com

Bestuurswijziging
Op de agenda van de niet gehouden ledenvergadering op 26 maart 2020 staat dat Wouter Boonstra zijn functie als secretaris ging neerleggen. Het bestuur heeft intern in de vacature voorzien. Bestuurslid Wietse Reitsma is nu secretaris geworden.

DIT JAAR IN PRINCIPE ALLEEN NOG DE FILMAVOND OP 5 NOVEMBER 2020

Er mogen in elk geval tot 1 juni 2020 vanwege het coronavirus geen evenementen en activiteiten worden gehouden.
Door alle onzekerheid heeft het bestuur besloten alle verdere activiteiten van dit jaar, behalve de filmavond op 5 november 2020, voor zover het dan is toegestaan, niet door te laten gaan.
Dat betekent:
-           geen extra filmavond op 22 april 2020
-           geen ouderen excursie op 6 juni 2020
-           geen deelname aan jeugdvogelwachtdag op 14 juni 2020 (is afgelast)
-           geen bezoek aan schildpaddenopvang in oktober

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor deze maatregel.

Het bestuur

   

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS GAAT DE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 26 MAART 2020 NIET DOOR.                                          

                       DE CONCEPT ACTIVITEITEN 2020 STAAN ONDER NIEUWS/ AGENDA/ACTIVITEITEN 2020

Maak een Gratis Website met JouwWeb