Regels voor het krijgen van een aaisykerskaart/nazorgpas

- er wordt, te bepalen door het bestuur, een maximum  aantal eierzoekkaarten/nazorgpassen verstrekt voor het nazorggebied van de wacht
- extra kaarten alleen buiten het wachtgebied bij schriftelijke toestemming grondeigenaar 
- men moet lid zijn van Fûgelwacht Drogeham e.o.
- men moet zich houden aan de regels voor het eieren zoeken/nazorg
- nazorgvergaderingen bezoeken omdat daar afspraken worden gemaakt over
  gebied en de koppels
- men moet actief aan nazorg doen en de nazorggegevens volledig invullen

 

Regels voor het vinden van het eerste kievitsei van Fûgelwacht Droegeham e.o.

- er alleen sprake zijn van een eerste ei als er een “treike” wordt gevonden en het “treike” de eerste eieren zijn van de provincie/gemeente.

- het eerste door een nazorger van onze wacht gevonden ei moet gemeld worden bij Wouter (06 48 04 03 28 0f 0512-352199) nadat het eitje al gemeld is bij
  de BFVW.
- er wordt geen beker uitgereikt als het ei gevonden wordt buiten de toegestane zoektijd


Regels voor het vinden en aanbieden van het eerste kievitsei van de provincie of de gemeente
 - het ei moet gevonden zijn op een plaats en tijdstip waarop dat voor iedere

   eierzoeker is toegestaan
- de vinder van het ei moet in het bezit zijn van een geldige eierzoekkaart/nazorgpas, 
- alle eierzoekers/nazorgers staan ingeschreven bij www.aaisykjen.nl
- boer die ei vindt en geen papieren heeft krijgt op verzoek eierzoekkaart/nazorpas
- de boer moet in dat geval wel nazorg op zijn/haar land toestaan

- de vinder van het ei neemt na zijn/haar vondst contact op met een vertegenwoordiger van   
  de BFVW: Henk de Jong 06 - 51 17 21 74 of Inge van der Zee 06 11 40 25 91

- de vertegenwoordiger van de BFVW controleert of aan alle voorwaarden is voldaan en
   bepaalt of er sprake is van een eerste ei.

- de vertegenwoordiger van de BFVW neemt vervolgens contact op met de Provincie  
   of de betreffende gemeente

- het tijdstip van de melding is bepalend voor het eerste provinciale/gemeentelijke kievitsei   
- er kan geen eerste ei geclaimd worden op een reeds eerder gevonden nest.

- bovenstaande regels gelden ook voor het vinden van het eerste ei door de jeugd en
  daarvoor uit te reiken ‘Sulveren Polske’. De vind(st)er zit in de leeftijdscategorie van 6 t/m

  12 jaar. Eieren zoeken onder begeleiding is toegestaan, maar het ei moet zelfstandig worden
  gevonden. De vondst moet worden gemeld bij de BFVW:
  Henk de Jong 06 - 51 17 21 74 of Inge van der Zee 06 11 40 25 91

  Het hoofdbestuur meldt de vondst vervolgens bij de provincie.

- kinderen t/m 11 jaar mogen zonder nazorgpas het veld in.

Maak jouw eigen website met JouwWeb