Privacy Verklaring Fûgelwacht Droegeham e.o

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Fûgelwacht verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Fûgelwacht Droegeham e.o respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door uw persoonsgegevens aan de Fûgelwacht te verstrekken gaat u er mee akkoord dat de gegevens overeenkomstig deze Privacy verklaring gebruikt kunnen worden.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de bestuursleden van de Fûgelwacht. Contactpersoon is de secretaris.
 2. Welke gegevens verwerkt de Fûgelwacht en voor wel doel.
  2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt.
  - voornaam en achternaam
  -           adresgegevens
  -           emailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers
  -           overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze Fûygelwacht,
             voor het meedoen aan activiteiten

2.2       De Fûgelwacht verwerkt de onder 2.1 genoemde gegevens voor de
           volgende doeleinden:
-           naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact    
           over het lidmaatschap, eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken  
           van informatie of het afhandelen van verkregen informatie;
-           naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
           uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Fûgelwacht;
-           naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen voor
           lidmaatschap en deelname activiteiten af te wikkelen.
Emailberichtgeving
De Fûgelwacht gebruikt uw naam en emailadres om u informatie te geven over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Fûgelwacht te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de secretaris.

 1. Bewaartermijn
  De Fûgelwacht verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de leden gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap.
  Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 2. Beveiligingsmaatregelen
  Ter bescherming van de persoonsgegevens worden mails aan de leden verstuurd via BCC.
 3. Inzagerecht, verwijdering en klachten
  5.1 Uw eigen persoonsgegevens kunt u inzien bij de secretaris
  5.2       Bij klachten over de wijze waarop de Fûgelwacht uw persoonsgegevens
             verwerkt of uw verzoek behandelt, kunt u contact opnemen met een bestuurslid
  5.3       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u richten
            aan de secretaris
 4. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt

  Drogeham, januari 2019