VERSLAG WERKGROEPEN 2018 

 

werkgroep eendenkorven

2018 gestart met 9 bussen/korven rondom Drogeham. Nog geen broedgeval

2019 2 melkbussen.en 10 korven.rondom Drogeham

 

 

 

 

werkgroep roofvogels

Buizerd 8 paar
Havik               1 paar
Sperwer            1 paar
Torenvalk         1 paar

 

 

 

werkgroep jeugd

12 mei -            geplande excursie naturmuseum is niet doorgegaan,te weinig belangstelling
2 juni    -           jeugdvogelwachtdag. Met aantal kinderen en begeleiders naar toe geweest.
                         Het was mooie dag met veel activiteiten. Een foto-overzicht is te vinden op de                    
                         website van de BFVW

 

 

werkgroep zwaluwen

- boerenzwaluw 21
- huiszwaluw     16
- gierzwaluw      niet geteld

 

werkgroep nestkasten

Op de foto staan de plekken van de nestkasten

Koolmees 27
Pimpelmees 26
Ringmus 9
Spreeuw 3
Gekraagde roodstaart 1  

 

werkgroep nazorg

Een uniek voorjaar in 2018. De maanden mei (beetje neerslag), juni en juli zeer droog. Nog niet vaak eerder voorgekomen. De tellingen waren dan ook bijzonder in de Hamstermieden  qua weersomstandigheden.

De volgende aantallen werden in de Hamstermieden geteld;

Kievit              3 paar   Graspieper  8 paar   Watersnip  3 paar    Rietgors  10 paar  Krakeend  4 paar  
Boompieper   2 paar   
Blauwborst  1 paar   Kleine karekiet  2 paar    Bosrietzanger  5 paar 
Rietzanger     3 paar   
Roodborsttapuit  4 paar   Sprinkhaanzanger     1 paar

Bijzonderheden waren de eerste telling een groepje Beflijsters, tweede telling een groep(40) Regenwulpen, een Paapje (3e telling maandag erna), geregeld enkele ooievaars, twee paartjes Koekoeken en bijna elke telling wel een Bruine kiek man aan het jagen, 1 keer het vrouwtje gezien dus waarschijnlijk een broedgeval in de buurt. Tijdens de 5e telling namen we langs de Jan Gerkeswei in de boomwal twee zingende Spotvogels waar, een prachtig gehoor. Verder zaten rondom Drogeham nog 6 paar kieviten en 5 paar scholeksters. Een bijzondere waarneming  was een `paartje Patrijzen met zes vliegvlugge jongen bij het reservaat.  Later in augustus weer een Patrijs, een vermoedelijk broedgeval! Ook was de excursie naar de Hamstermieden een groot succes gezien de reacties van de deelnemers.Al met al een bijzonder seizoen.  

 

 

                                                                                                                                     

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb