De Fûgelwacht Droegeham e.o. wenst u allemaal een gezegend 2020 toe. Het jaar 2019 is omgevlogen. Mooie en minder mooie momenten wisselden elkaar af. Een nieuw jaar is begonnen. Het verenigingsleven maakt nieuwe plannen. Zo ook de Fûgelwacht.
We hebben intussen een concept programma. Deze vindt u hieronder.
Zet de datums alvast in uw agenda. Nadere berichten komen in de volgende Brinkpraat.

Koekactie
Zoals altijd starten we het jaar met de koekactie. Bestuursleden komen binnenkort weer bij u langs om koeken te verkopen.. De kosten zijn € 1,50 per stuk. Koopt u 4 koeken dan betaalt u € 5,-- en koopt u 10 koeken dan betaalt u
€ 10,-- De opbrengst gaat naar de aanschaf vogelnestkasten en eendenkorven.

Cursus herkenning vogelgeluiden
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden van 3 avonden. Voor meer informatie zie verderop bij concept activiteiten 2020.

Extra filmavond voor inwoners Drogeham e.o op 22 april 2020
Zie verderop bij concept activiteiten 2020


CONCEPT ACTIVITEITEN  2020    FÛGELWACHT DROEGEHAM E.O 

Bestuursvergaderingen
9 januari, 27 februari, 9 april, 11 juni, 3 september, 12 november

Koekactie
Van 13 - 18 januari

Ledenvergadering
26 maart

Cursus herkenning vogelgeluiden
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden van 3 avonden. In overleg met Auke Dotinga die de cursus gaat geven. kan er gekozen worden uit de volgende datums, dit in tegenstelling tot wat in de januari Brinkpraat is vermeld::
De maandagen: 24/2, 2/3, 16/3 en 23/3.

De donderdagen: 5/3 en 12/3.
Opgeven kan bij Wouter Boonstra, boonstrawolter@gmail.com

Vergeet niet aan te geven op welke dagen u wel of niet kunt.

Nazorg
16 maart         -           vergadering met nazorgers

Jeugdactiviteiten
14 maart  (zaterdag)              - Doe Zoo in Leens
13 juni (zaterdagmorgen)       - jeugdvogelwachtdag in Nij Beets/De Veenhoop
? oktober (zaterdag)              - indien mogelijk bezoek schildpaddenopvang Harkema  tijdens een open dag

Volwassenactiviteiten
6 juni                                       - excursie
5 november                            - filmavond

Extra filmavond voor inwoners Drogeham e.o 
22 april 2020   -           Woensdag 22 april filmavond, aanvang 19.00 – 21.45 uur in De Fakkel Naast de jaarlijkse filmavond in november hebben we nu ook een filmavond op woensdag 22 april 2020.
Dit verdient een bijzondere vermelding.
Dan gaan we in gebouw De Fakkel Tsjerke Buorren 7 in Drogeham twee films draaien:
over beekdal Koningsdiep en de laagveengebieden in het Hart van Friesland. Het gaat om films van Naturescenes producties door Jordan van der Maas, 21 jaar en gepassioneerd (wildlife)filmmaker.
Iedereen uit Drogeham e.o is welkom.
De films beginnen om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.45 uur, zodat de jeugd ook kan komen.
In Brinkpraat staat dat wij een (kleine) financiële bijdrage vragen, maar we hebben besloten dat de toegang gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening..
We hopen op een volle zaal.
In Brinkpraat staat dat wij een (kleine) financiële bijdrage vragen, maar we hebben besloten dat de toegang gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening.
U kun zich alvast opgeven bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com

Rayonvergadering
In november

Brinkpraat
Aanleveren artikelen

Website   
Vullen website met informatie

 

Bestuursvergadering 21 november 2019

Filmavond

De laatste activiteit van Fûgelwacht Droegeham e.o. van dit jaar is de altijd zeer geslaagde filmavond op:

  • donderdagavond 7 november 2019
  • aanvang 19.45 uur
  • bij Thom Krol, Buorren 66 in Drogeham.

Er zijn intussen interessante films uitgezocht door Auke Dotinga en Tjeerd de Jong

Wij zien u graag - ook niet leden zijn welkom - op 7 november 2019.

In november 2019 gaat het bestuur zich beraden over activiteiten in 2020.
Als u ideeën heeft horen wij dat graag. U kunt ze mailen naar wouterboonstra@planet.nl of boonstrawolter@gmail.com.
Onze secretaris zal die dan meenemen naar de vergadering.

Het bestuur

Jeugdactiviteit 12 oktober 2019 vervalt en nieuwe activiteit in voorjaar 2020

In het bestuur is gesproken over de deelname aan jeugdactiviteiten. Het is al meerdere keren voorgekomen dat een activiteit niet doorging, omdat er te weinig deelnemers waren. Dat zou kunnen liggen aan de periode waarin de activiteiten gepland zijn. We willen daarom volgend jaar februari/maart een leuke activiteit doen en kijken of de deelname in die periode wel voldoende is. De jeugdexcursie op 12 oktober 2019 vervalt daarom.

Filmavond

Donderdagavond 7 november 2019 is de jaarlijkse filmavond bij Thom Krol aan de Buorren 66 in Drogeham. Aanvang 19.45 uur.

U komt toch ook?

We komen deze maand of volgende maand ook weer bij u voor de contributie van € 6,--

Bestuur Fûgelwacht Droegeham e.o

 

Foto's van de jeugdexcursie (nestkasten maken en gps wandeling) op zaterdag 11 mei 2019 staan bij foto's. Meer foto's volgen.

Ouderenexcursie
De ouderen excursie op 8 juni 2019 zou misschien een zeehondentocht zijn, maar op die dag is er geen tocht.
Wij hebben nu gekozen voor de Seedykster toertocht door buitendijks natuurgebied van 10 uur tot ongeveer 12 uur vanaf Marrum. 
Opgeven kan tot 15 mei 2019 via boonstrawolter@gmail.com of bellen met Wouter op nummer 0512-352199.


Foto's

Er zijn prachtige foto's geplaatst bij foto's. Deze foto's zijn gemaakt door Aukje Pultrum in ons wachtgebied. Wie de naam van de vogels weet kan die mailen naar boonstrawolter@gmail.com.

 

Dinsdag 9 april 2019 werd een nieuw ooievaarsnest geplaatst op het terrein van de mini camping aan de Sânnen 1 in Drogeham.
Met een hoogwerker van Tjeerd Zijlstra werd het nest geplaatst. Zie bij foto's.

 

Aanmelden voor activiteiten

jeugdactiviteiten
-           zaterdag 11 mei 2019 vanaf 14.00 uur vogelnestkasten maken en gps wandeling bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham.
              Opgeven kan tot 1 mei 2019 bij Sjoerd Pultrum, telefoon 0512-332640 of
sjoerdpultrum@hotmail.com

-           zaterdagmorgen 25 mei 2019 jeugdvogelwachtdag in Boksum.
Opgeven kan tot 15 mei 2019 bij Sjoerd Pultrum, telefoon 0512-332640 of
sjoerdpultrum@hotmail.com

-           zaterdagmiddag 12 oktober 2019 excursie. Nog niet bekend waar naar toe.

 

Volwassenactiviteiten

-             zaterdag 8 juni 2019
We denken aan een zeehondenexcursie vanaf Lauwersoog, onder voorbehoud omdat het is nog niet bekend of er op deze dag een boot gaat varen.
  Opgeven kan tot 1 mei 2019 bij Wouter Boonstra via 0512-352199 of wouterboonstra@planet.nl

 

- bestuursvergadering 11 april 2019

- jaarvergadering 28 maart 2019 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham, aanvang 1930 uur

- bestuursvergadering op 7 maart 2019