Werkgroep Jeugd

  - leert liefde voor de natuur te hebben

  - gaat op excursies naar natuurgebieden, museums enz.

  - doet vogelkennis op door met nazorgers het veld in te trekken

  - zorgt voor het schoonmaken en ophangen van nestkasten

  - controleert het aantal eieren in de nestkastjes en het aantal eieren dat uitkomt

Werkgroep roofvogels

  - inventariseert en ringt roofvogels

  - beschermt broedsels van roofvogels

Werkgroep Nazorg

  - inventariseert nesten en broedparen van met name weidevogels

  - beschermt eieren van broedende vogels door het indien nodig markeren van de nesten en het plaatsen van nestbeschermers

  - overlegt met boeren over beweiding, bemesting, ploegen, inzaaien en andere werkzaamheden op het land

Werkgroep Zwaluwen

  - Inventariseert aantal zwaluwen en nesten

Werkgroep nestkasten
 - Inventariseert bezetting nestkasten

Werkgroep eendenkooien

- maakt en plaatst eendenkooien rondom Drogeham

Maak jouw eigen website met JouwWeb