CONCEPT ACTIVITEITEN  2020    FÛGELWACHT DROEGEHAM E.O 

Bestuursvergaderingen
9 januari, 27 februari, 9 april, 11 juni, 3 september, 12 november

Koekactie
Van 13 - 18 januari

Ledenvergadering
26 maart 
Cursus herkenning vogelgeluiden
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden van 3 avonden. In overleg met Auke Dotinga die de cursus gaat geven. kan er gekozen worden uit de volgende datums, dit in tegenstelling tot wat in de januari Brinkpraat is vermeld::
De maandagen: 24/2, 2/3, 16/3 en 23/3.

De donderdagen: 5/3 en 12/3.
Opgeven kan bij Wouter Boonstra, boonstrawolter@gmail.com

Vergeet niet aan te geven op welke dagen u wel of niet kunt.

Nazorg
16 maart         -           vergadering met nazorgers

Jeugdactiviteiten
14 maart  (zaterdag)              - Doe Zoo in Leens
13 juni (zaterdagmorgen)       - jeugdvogelwachtdag in Nij Beets/De Veenhoop
? oktober (zaterdag)              - indien mogelijk bezoek schildpaddenopvang Harkema  tijdens een open dag

Volwassenactiviteiten
6 juni                                       - excursie
5 november                            - filmavond

Extra filmavond voor inwoners Drogeham e.o 
22 april 2020   -           Woensdag 22 april filmavond, aanvang 19.00 – 21.45 uur in De Fakkel Naast de jaarlijkse filmavond in november hebben we nu ook een filmavond op woensdag 22 april 2020.
Dit verdient een bijzondere vermelding.
Dan gaan we in gebouw De Fakkel Tsjerke Buorren 7 in Drogeham twee films draaien:
over beekdal Koningsdiep en de laagveengebieden in het Hart van Friesland. Het gaat om films van Naturescenes producties door Jordan van der Maas, 21 jaar en gepassioneerd (wildlife)filmmaker.
Iedereen uit Drogeham e.o is welkom.
De films beginnen om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.45 uur, zodat de jeugd ook kan komen.
In Brinkpraat staat dat wij een (kleine) financiële bijdrage vragen, maar we hebben besloten dat de toegang gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening..
We hopen op een volle zaal.
In Brinkpraat staat dat wij een (kleine) financiële bijdrage vragen, maar we hebben besloten dat de toegang gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening.
U kun zich alvast opgeven bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com

Rayonvergadering
In november

Brinkpraat
Aanleveren artikelen

Website   
Vullen website met informatie

 

- Bestuursvergadering 21 november 2019

- 7 november 2019 filmavond bij Thom Krol, aanvang 19.45 uur

- 5 september 2019 bestuursvergadering

- 4 juli 2019 bestuursvergadering

- 8 juni 2019 excursie ouderen

- 25 mei 2019 jeugdvogelwachtdag

- 11 april 2019 bestuursvergadering

- zaterdag 11 mei 2019 vanaf 14.00 uur vogelnestkasten maken en gps wandeling bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham.

- bestuursvergadering 11 april 2019

- jaarvergadering 28 maart 2019 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham, aanvang 1930 uur

- bestuursvergadering 7 maart 2019