Oprichting

Drogeham heeft lange tijd geen fûgelwacht gehad.
Inwoners uit Drogeham waren lid van fûgelwacht Buitenpost.
Een aantal inwoners van Droegeham vond het in 1995 tijd worden om een eigen plaatselijke fûgelwacht te beginnen. Er waren toen al zo’n 120 inwoners uit Drogeham die lid van de Fûgelwacht Buitenpost waren.
Er werd eerst een oriënterende bijeenkomst gehouden op 13 april 1995.
De aanwezigen waren het er al snel over eens dat Drogeham een eigen fûgelwacht moest hebben.
Tijdens deze bijeenkomst kwam er een voorlopig bestuur, bestaande uit Sytse Bijma, Alle Hiemstra, Jan Kazemier en Sietse Kootstra.
Dit voorlopig bestuur riep een vergadering bijeen op 21 november 1995 en tijdens deze vergadering werd officieel Fûgelwacht Droegheam e.o opgericht.
Een paar jaar later werd de oprichting notarieel vastgelegd.
In het archief zitten 20 aanmeldingen voor het lidmaatschap van de fûgelwacht.
De fûgelwacht is daarna voortvarend aan de slag gegaan. Er werden werkgroepen opgericht voor de nazorg, de jeugd, nestkasten en roofvogels.
Er volgden excursies en de gezellige avond met films werd ingevoerd.

Doelstelling

Fûgelwacht Droegeham e.o. heeft als doel:

-           becherming en verbetering van de natuur
-           bescherming en verzorging van de vogelstand in Drogeham en omgeving

Fûgelwachtgebied

Nieuwe of Compagnonsvaart (nabij Augustinusga) - prinses Margrietkanaal - Hamster Mieden - Westerein - Bosweg – Boskwei - Skiepedrift - Lândyk - Betonwei - Krúswei - Nieuwe- of Compagnonsvaart

Het fûgelwachtgebied ligt midden in het prachtige coulissenlandschap met boomwalllen, pingo's en het agrarisch natuurgebied de Hamster Mieden en de daar aanwezige zogenaamde Hege Bult.

Lidmaatschap

Bewoners binnen van het fûgelwachtgebied van Fûgelwacht Droegeham e.o.kunnen lid zijn van Fûgelwacht Droegeham e.o.
Wie verhuist naar een andere plaats kan op verzoek lid blijven van Fûgelwacht Droegeham e.o.

Gezinscontributie

Fûgelwacht Droegeham e.o. heeft een gezinslidmaatchap.

De contributie bedraagt € 6,-- per jaar

Activiteiten

Het hele gezin mag in principe gratis aan de activiteiten meedoen.
Niet leden betalen een bijdrage.