2019

21 maart       - 2 kraanvolgels gezien door Auke Dotinga en Tjeerd de Jong in de Hamster Mieden
24 maart       - groepje zwarte ruiter gezien door Tjeerd de Jong in de Hamster Mieden
26 maart       - 4 wilde zwanen gezien door Tjeerd de Jong in de Hamster Mieden
9 april            - 2 boerenzwaluwen en 6 lepelaars bij zwaluwwand Jan Gerkeswei door Gerrit en Tjeerd de Jong
9 april            - boerenzwaluw bij ooievaarsnest de Sânnen door bestuursleden 
30 april          - zingende nachtegaal, in elk geval 1, maar waarschijnlijk 2 bij Hege Bult door Tjeerd de Jong